Kick-off

Kick-off

Hvis du skal arrangere et kick off for dine ansatte finnes det mange muligheter. Tanken med et slikt arrangement er å gi de ansatte et positivt løft, både sosialt og faglig. Et kick off baseres på teamarbeid og relasjonsbygging mellom de ansatte.

Alle trenger en vitamininnsprøytning en gang i blant. Stadig flere bedrifter ser viktigheten ved å øke trivselen og arbeidsgleden til sine ansatte i form av et Kick off, og ser hvor tett dette henger sammen med effektivitet og produksjon.